Fotos do Encontro da Asociación Argentina de 
Coleccionismo e Intercambio Cervecero/2002